โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 • แบบประเมินออนไลน์
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
   

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
   
  ElvvQI.jpg

   

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสนอง ศรีเกตุ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสายสมร มูสิโก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกัณนิฐา ไกรนรา

 • นายยุทธนา หมัดเหล็ม

 • นายธวัช ลางคุลเกษตริน

 • นายสุรพจน์ สิทธิวรกาญจน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,343
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-695215 อีเมล์: banmaekree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหุสนา ขุนนุ้ย โทรศัพท์: 074695215 อีเมล์: banmaekree@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]