โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  • QR CODE แบบประเมินออนไลน์

  • ข่าวกิจกรรม
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายภิรมย์ ไพชำนาญ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวมณีรัตน์ เมืองแก้ว

  • นางสุติษา ก่งเซ่ง

  • นางสุพรรณี พรหมสวัสดิ์

  • นางจารุณี อุทัยรังษีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-625172 อีเมล์: banhauysai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุนันท์ มีมุสิทธิ์ โทรศัพท์: 0898783071 อีเมล์: bimonmee2530@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]