โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 • สื่อเทคโนโลยี
 • Google classroom

 • ข่าวกิจกรรม
 • รับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564
 • คลิก ! กรอกใบสมัครศึกษาออนไลน์ ม.1 ม.4

  ปีการศึกษา 2564

 • การเรียนการสอนทางไกล DLTV ภาคเรียนที่ 1/2563
 • ตารางออกอากาศการศึกษาทางไกล

                  " ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓" คลิกที่นี่

  ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผ่าน ๓ ช่องทางการรับชม  คือ

  ๑. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band
  ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐ จำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ
  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

  ๒. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

  ๓. บนสมาร์ทโฟน  แอบพลิเคชั่น  DLTV

  โดยใช้กำหนดการเรียนรู้  และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่

  https://dltv.ac.th/downloads

   

   
   

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรุ่งระวี สาเหล็ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกมลรัตน์ บุญเรืองขาว

 • นางกาญจนา สายทองแท้

 • นางรัญจวน นิลสุข

 • นางสาวเสาวภา นวลจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,461
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]