บริการนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้


นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นางวริษฐา เหลืองอร่าม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส

นายว่าที่ ร.ต. สรศักดิ์ เที่ยงบุตร
นางสาวพาณี ดีสุขพร
นางชาลิตา บวรรับพร
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,740
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2415-3289 อีเมล์: roschool2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรพล ชลกาญจน์ โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: patcharapol@ro.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]