โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
คู่มือประชาชนการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน
คู่มือประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
คู่มือประชาชนการขอลาออกของนักเรียนฌรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
คู่มือประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

นางขวัญเรือน ชนะสัตรู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)

นายเสกสรร อรรคปัญญา
นางสาวกานดา นาคเจริญสุข
นายนิเวศน์ จิตจินดา
นางวิธิตา มาตแม้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,145
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-055926 อีเมล์: schoolwatmai2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ปรัชญาเดชากุล โทรศัพท์: 038055926 อีเมล์: phueng41@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]