โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

นายพเยาว์ เกตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี
นางสาวสุขใจ สมแสน
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
นายสุมิตร คำดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,227
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-502-213 อีเมล์: karnthammahakin2537@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี โทรศัพท์: 0896049346 อีเมล์: karnthammahakin@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]