โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
การจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียน
คู่มือการรับนักเรียน
คู่มือการขอลาออกนักเรียน
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอใช้บริการอาคารสถานที่
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน

นางนิรามัย พลสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

นายศิรวิชญ์ ศรีเขียว
นางกุลฑีรา จันทร์อุทัยกุล
นายนาถพงศ์ บุญประจันทร์
นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเคหา





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,422
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพฉัตร ปาประลิต โทรศัพท์: 0905926989 อีเมล์: noptpachat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]