โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


นายมนูญ ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวียงนครวิทยาคม

นางสาววัชรีวรรณ เศวตวงษ์มนตรี
นายนราธิป ผาสุข
นางอุไรวรรณ์ กล้าดี
นายจำรอง ขัวนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,378
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043424321 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประเวศ วรรณ์คำ โทรศัพท์: 0942892511 อีเมล์: krurimkhuan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]