โรงเรียนช่องพรานวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

นายวรรณชัย รังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่องพรานวิทยา

นางสาวสุชาดา วงษ์สกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันหนู
นางสาวบุญญาภา ภู่โต
นายสรายุทธ ชะเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,471
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนช่องพรานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 0-3235-9218 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิ่งกาญจน์ จันหนู โทรศัพท์: 0821762105 อีเมล์: kingkan_swu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]