โรงเรียนปากพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัช คำนวณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมนึก คงนก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุดม เภรีกุล

 • นายธวัช คำนวณ

 • นางโชติกา ชูแก้ว

 • นางอำไพ จันทร์คงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,760
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075774022 อีเมล์: Pakpoonsea12@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อารักษ์ ยอดรักษ์ โทรศัพท์: 09171092600 อีเมล์: tevakit2510@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]