โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034591016 อีเมล์: Saiyokmaneekan@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชานันต์ พันธุโกวิท โทรศัพท์: 0932629563 อีเมล์: pichanan.pantukowit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]