โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7557-6207 อีเมล์: pstrg@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาณิศา นะวะกะ โทรศัพท์: 0918238275 อีเมล์: benpstrang2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]