• Social Network


  • ติดต่อสอบถาม
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาววาสนา ผลาผล
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสุเมธ แก้วแย้ม

  • นายจักรชัย แก้วพิภพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]