• ติดต่อสอบถาม
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางแคทรียา หลักมั่น
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางจินตนา หิรัณณกุล
  • แนะนำบุคลากร

  • นางศรีประไพ เป็งบุญมา

  • นายนิคม จันทบสถิติการเข้าเยี่ยมชม

31,240
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]