โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางสาววันทนา หนูนะ


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสมใจ ทรงประดิษฐ์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสมจิตร คงทองเอียด


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางเกวลิน เกตุแก้ว


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางเพ็ญนภา สุคตะ


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นายสาธร มหาสวัสดิ์


  ครู
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075381366 อีเมล์: piti-buree@thaimai.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ขวัญแก้ว โทรศัพท์: 0865960232 อีเมล์: techeraon@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]