โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางธัญญ์จุฑา ผกากรอง


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

  นายวรรณวิทย์ ควนวิไล


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

  นางอัมพร แสงจันทร์


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

  นางสาวจิรา จริตงาม


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

  นางชุติมา วินิโย


  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

  นางสาวสุรัญญา หนูสุข


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

  นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075381366 อีเมล์: piti-buree@thaimai.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ขวัญแก้ว โทรศัพท์: 0865960232 อีเมล์: techeraon@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]