โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายวิระ พูนเอียด


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

  นายสมคิด สุวรรณรัตน์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

  นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

  นายคำรพ รอดสง


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

  นางรองรัก สุวรรณรัตน์


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

  นายชิตพล เต็มนา


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

  นางสาวปลีรัตน์ เกลี้ยงจันทร์


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075381366 อีเมล์: piti-buree@thaimai.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ขวัญแก้ว โทรศัพท์: 0865960232 อีเมล์: techeraon@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]