โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นางจินตนา สมฤทธิ์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นายสมฤกษ์ พอกจันทร์


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นายธวัฒชัย ใบโสด


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นางสมพิศ คำมูล


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นางสาววรดา สุขสอน


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นายมาโนช นันทา


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นางสาวกรรณิการ์ คำรอด


  ครู (อัตราจ้าง)
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์: 053278427 อีเมล์: info@abcm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายธวัฒชัย ใบโสด โทรศัพท์: 0819611888 อีเมล์: thawatchai@abcm.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]