โรงเรียนบ้านศรีเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางสาวกมลรัตน์ อารินทร์


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  นางสาวกชกร กองสุจริต


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นายพรชัย รัตนศรี


  ครู
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวปภัสรา ขุนทองพันธ์


  ครูธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนบ้านศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0902619653 อีเมล์: Bansrimucang.lum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปภัสรา ขุนทองพันธ์ โทรศัพท์: 0624908178 อีเมล์: Papatsara210736@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]