โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางอำไพ คำรอด


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางจิราภรณ์ ทองศรี


  ครู
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางกลอยใจ พุฒนาค


  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

  นางสาวกาญจนา ขลิบนาค


  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]