โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036380354
นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036380354
นางสาวกมลวรรณ บุญวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036380354
นางยุพิน เสือสุริย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036380354
นางนิภาพร ต่ายทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036380354
นางวรัญญา ทิวาวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036380354
นางสาวปิยนุช นามเกียรติ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
036380354
นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036380354
นางสาวอภิสรา สุมัจฉา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036380354
นายพร้อมพงษ์ พรมไคร้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036380354
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036380354
นายนำชาติ ชนะชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036380354
นางสาววัชราภรณ์ หอมหวล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036380354
นางสาวรัชนันท์ ขันโท
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036380354
นายวุฒิพงษ์ เจนสระคู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036380354
นางสาววัลภา ไกยสุทธิ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036380354

นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองตะเฆ่

นายพร้อมพงษ์ พรมไคร้
นางนิภาพร ต่ายทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,125
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036380354 อีเมล์: nongtakea@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงวุฒิ ศรีปรีชา โทรศัพท์: 0863666678 อีเมล์: songwut@watnongtakae.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]