โรงเรียนวัดบุญญราศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบุญญราศรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038145755
นางพิดอน พ้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038145755
นางชนิดา แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038145755
นายสมเกียรติ แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038145755
นางวรรณา อุดมศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038145755
นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์ไพจิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038145755
นางสาวประภัสสร พูลผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038145755
นายจักรี สว่างไพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038145755
นางสาวจุไรรัตน์ อินต๊ะนนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038145755
นายถาวร กรินรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038145755
นายสุจินดา โกเมนสวัสดิกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038145755
นางสาวศุภาพิชญ์ จอดนอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038145755
นางสาวปวีนุช ช้างป่าดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038145755
นางสาวปริญดา ศรีลาคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038145755
นายถาวร มีสกุลคุณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038145755
นางสาวอรวรรณ สาโสภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038145755
นายพิสุทธิื เหลืองอร่าม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038145755
นางสาวสร้อยสุดา เขื่อนปัญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038145755
นางสาวณภาภัทร โฉมจังหวัด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038145755
นายภาคิน จันแก้ว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
038145755
นางสาวรำเพย อินศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038145755

นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี

นางสาวประภัสสร พูลผล
นางชนิดา แก้วกา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,248
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบุญญราศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038145755 อีเมล์: bunyarasri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถาวร กรินรักษ์ โทรศัพท์: 0881036762 อีเมล์: konubon1991@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]