โรงเรียนบ้านวังตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังตะโก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
033-047493
นางพัชราภรณ์ หิมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
033-047493
นางสุรีรัตน์ วงษ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
033-047493
นางสาวพัชนี วิลัยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
033-047493
นางสาวพจนีย์ ทรายงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
033-047493
นางสาวทานตะวัน ไชยวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
033-047493
นางสาวสิขเรศ บุญเกิด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
033-047493
นางสาวพินนภา สารภาพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
033-047493
นายสุรศักดิ์ กกรัมย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
033-047493
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ชูกิจมั่นคง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
033-047493
นางสาวกาญจนา อรรคจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
033-047493
นางสาวอริสรา ฆารฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
033-047493

นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตะโก

นางสาวพัชนี วิลัยรักษ์
นางสาวทานตะวัน ไชยวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,160
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 033-047493 อีเมล์: tonkaw_aom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทานตะวัน ไชยวงษ์ โทรศัพท์: 0881979322 อีเมล์: Tonkaw_aom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]