โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอภิสรา แซ่เตียว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038169045
นางสาววิลาวรรณ จรูญผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038169045
นางสาวจินตนา กุมภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038169045
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน ชินวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038169045
นางดวงดาว บุตรโยจันโท
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038169045
นายพยัคฆ์ บุตรใส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038169045


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักหนาม

นางอภิสรา แซ่เตียว
นางสาววิลาวรรณ จรูญผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,877
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038169045 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน ชินวงษ์ โทรศัพท์: 0983722953 อีเมล์: Tarunhathai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]