โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายกมล นนทะภา


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวนิภาพร อินทพันธ์


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นายสมปอง งามงด


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวพัณณิตา พลมั่น


  ครู
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวชญานี มีเมือง


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นายสุริยา พันสี


  ช่างไฟฟ้า
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540597 อีเมล์: banjatsan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมปอง งามงด โทรศัพท์: 0926425643 อีเมล์: pongngamsk2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]