โรงเรียนบ้านหนองปรือ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองปรือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนางวราลักษณ์ บัวระบัดทอง
ครูผู้ช่วย
037424012
นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางวนิดา โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางสุรีย์พร ฐิติกาล
ครู ชำนาญการ
037424012
นายชูชาติ มั่งคั่ง
ครู ชำนาญการ
037424012
นางพัฒชรี ศรีสำอางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นายวิเชียร โกนโกสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางกนกวรรณ แก้วอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นางสาวณัฐติมา สง่าวงษ์
ครูผู้ช่วย
037424012
นายกิตติศักดิ์ พลเดช
ครูผู้ช่วย
037424012
นางสุรัตน์ ระบกเวีย
ครู ชำนาญการ
037424012
นางนวพร เริ่มปลูก
ครู
037424012
นางสุกานดา แร่กาสินธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
037424012
นายดุสิต จันทร์เกษ
นักการภารโรง
037424012
นางวราภรณ์ สังเว
ครู ชำนาญการพิเศษ
037424012
นายสิทธิชัย เนียรศิริ
ครู
037424012
นางนัยนา เนียรศิริ
ครู ชำนาญการ
037424012
นางนัยนา เนียรศิริ
ครู ชำนาญการ
037424012
นายโชติพัฒน์ กันพูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
037424012

นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปรือ

นายวิเชียร โกนโกสพ
นางนัยนา เนียรศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองปรือ โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช เนินใหม่ โทรศัพท์: 0844639224 อีเมล์: puu_a@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ