โรงเรียนบ้านหินโคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหินโคน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสุจินต์ สังข์สูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวอุบล แคล้วกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายเฉลิมพัด แซ่จึง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางลักษณ์กมล ก่อคุณพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวบุหลัน อ่อนทะเล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวมัณฑิตา ศรีคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายสุริยา ค้าคุ้ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายศุุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางสาวจันทร์จิรา สินปรุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางสาวกนกวรรณ แจ้ใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาววัชราวลี เขียวบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายสมชาย โหนทองหลาง
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวจิราพร เตไธสง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นายทนงศักดิ์ จันทรวิวัฒน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายอนุสรณ์ สนิทชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวมยุรา มนช้าง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางนิศากร ไปเจอะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นายปริญญา วัจนา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-

นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินโคน

นายเฉลิมพัด แซ่จึง
นางสาวมัณฑิตา ศรีคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,219
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: http;
เว็บมาสเตอร์:: นายปริญญา วัจนา โทรศัพท์: 0847333458 อีเมล์: nusaim2550@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]