โรงเรียนบ้านม่วงน้อย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านม่วงน้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957
นางสุรีย์พร กองสุข
ครู
0816000957
นายอุดร เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957
นางสายทอง เพ็ชรพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816000957


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วงน้อย

นางอุษาวลี จันทร์วิเศษ
นายอุดร เพ็ชรพราว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงน้อย โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: Muangnoi2514@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ โทรศัพท์: 0816000957 อีเมล์: pantasak2009@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ