ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ระบบบริหารงานโรงเรียน
อื่นๆ
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042100258
นางไพลิน ลิชผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042100258
นางบุญถม ระหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042100258
นางทิพย์วรรณ ทองสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042100258
นางนงนุช เอกทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042100258
นายพัชรพล บัวลิวัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042100258
นายนายอภิสิทธิ์ คึ้มยะราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042100258
นายปรินวิชญ์ เดชเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042100258
นางทัชณี อบสุนทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042100258
นางชาลินี ปราบสิมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042100258
นางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042100258
นายจักรพงษ์ ทองสว่าง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042100258
นางสาวนฤมล พลชา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042100258
นางสาวเพชรมณีรัตน์ นามบุตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
042100258
นายกรกฎ พวงปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042100258
นายอรรถไชย มารมย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042100258
นางณิฐา ศรีวงศ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042100258

นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดินทรายอ่อน

นายนายอภิสิทธิ์ คึ้มยะราช
นางทัชณี อบสุนทร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,191
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042100258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จักรพงษ์ ทองสว่าง โทรศัพท์: 0956694559 อีเมล์: tak.jakkapong22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]