ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ระบบประกันคุณภาพภายใน
อื่นๆ
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-
นางไพลิน ลิชผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางรัชนี บุญสุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางบุญถม ระหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางทิพย์วรรณ ทองสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางนงนุช เอกทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นายพัชรพล บัวลิวัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายปรินวิชญ์ เดชเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางทัชณี อบสุนทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางชาลินี ปราบสิมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นายจักรพงษ์ ทองสว่าง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวนฤมล พลชา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวเพชรมณีรัตน์ นามบุตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายกรกฎ พวงปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายอรรถไชย มารมย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางณิฐา ศรีวงศ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-

นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดินทรายอ่อน

นางทัชณี อบสุนทร
นายพัชรพล บัวลิวัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,209
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพงษ์ ทองสว่าง โทรศัพท์: 0833555699 อีเมล์: tak.jakkapong22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]