ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพร้าว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิภาลัย ทองชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042001050
นายวิจิตร โนนทิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042001050
นางสาวศิริลักษณ์ ชันติโก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042001050
นางประภาวรรณ พลตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042001050
นางปัทมา พิมพ์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042001050
นางธีร์วรา ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042001050
นางศศิธร ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042001050
นางวิลาวัณย์ รัตนกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042001050
นายเวียงชัย รัตนกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042001050
นางสาวพรพิมล ปาเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042001050
นางสมบูรณ์ ยะหัวดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042001050
นางสาวนันท์นภัส ดุษฎี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042001050
นางกัลยกร เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042001050
นางทิพย์พัชรากร อึ้งเจริญไพศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042001050
นางพรทิพย์ ไชยรถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042001050
นายอนุวัฒน์ จันเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042001050
นางสาววิชยา อินทพรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042001050
นายคำใหม่ คำมูล
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042001050
นางภาณุมาศ วิลัยมาตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042001050


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพร้าว

นางประภาวรรณ พลตรี
นางนิภาลัย ทองชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042001050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันท์นภัส ดุษฎี โทรศัพท์: 0918644359 อีเมล์: i_pookpui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]