โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043448382
นางสุภกิจ เลพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043448382
นางจินตนา บัวพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043448382
นายสินสมุทร์ วรจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043448382
นายทวนทอง ซ้ายสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043448382
นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043448382
นางสุนีรัตน์ ไขแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043448382
นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043448382
นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448382
นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043448382
นางพิสมัย พิมพ์โพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448382
นายศรีสวัสดิ์ นามตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448382
นางจันทร์สุดา ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043448382
นายปรีชา เฮ้าประมงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043448382
นายชัยวิชิต มูลป้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448382
นางสาวฐิติรัชต์ หานะพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448382

นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนรังวิทยาคาร

นางจินตนา บัวพัฒน์
นางพิสมัย พิมพ์โพธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043448382 อีเมล์: kruchanasak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง โทรศัพท์: 0956603012 อีเมล์: kruchanasak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]