ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ระบบบริหารจัดการ
ระบบจัดการ mail
แนะนำโรงเรียน

 

 

 

เว็บที่ใช้งานบ่อย

ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


แบบฟอร์ม
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพรัตน์ สร้างนานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043491134,,
นางสมดี กงเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043491134,,
นางประกาศ พิมพิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043491134,,
นางอังคณา เหลืองอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางจงกลณี มาตย์บัณดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางเบญจมาศ คงหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043491134,,
นางทองหลาง ปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางรัตนา หลินศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สีหามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043491134,,
นางรัตน์ติยา ปาลินทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043491134,,
นางหงษ์ทอง เจนวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางรุจิรา พิลาตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางนิสากร เลิศภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043491134,,
นางศุภรัตน์ มะลาหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043491134,,
นางอรพิน ช่วงวงษ์หล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043491134,,
นางอาริยาพร มรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043491134,,
นางปวีณา ก่อบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางนิรมล แก้วบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางเพชรศิรินทร คำพิลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043491134,,
นางสาวณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043491134,,
นางสาวจันทร์สุดา สุขจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043491134,,
นายสหรัฐ สนเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043491134,,
นางสาวนิภาลัย กิ่งไทรกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043491134,,
นางสาวสุธาศิณี โพธิ์พรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043491134,,
ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธิประภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043491134,,
นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043491134,,
นางสาวภักดิภรณ์ มาตย์นอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางสาวภาสินี ชินคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นางสาวกนกพร สุขวินัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043491134,,
นายมุกกรินทร์ แซ่ตั้ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043491134,,
นายศิริภัทรดล ศาสตร์นอก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043491134,,

นายนพรัตน์ สร้างนานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
นางสมดี กงเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นางศุภรัตน์ มะลาหอม
นางรัตนา หลินศรี

ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,442
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โทรศัพท์: 043491134,, อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรธิดา คงหาญ โทรศัพท์: 0896193638 อีเมล์: phattharathida.k@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]