ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

รวมเว็บคุณครู
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกุดธาตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.สุทธิพงษ์ ทะกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4391-7051
นางสาววราพร ชัยลิ้นฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4391-7051
นางสาวนิรมล บุญอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4391-7051
นางสาวนิตย์ประภา นามวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4391-7051
นางชลิดา โพพาฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4391-7051
นางรุจิรา ชูชื่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4391-7051
นางสาวสุภานี คำภาษี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4391-7051
นายอดิพันธุ์ ยุทธนะพลากูร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4391-7051
นางสาวธนารัตน์ หล้าคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4391-7051
นางสาวศิริรัตน์ คำเหง้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4391-7051
นางสาวอังสนา ไพรตื่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4391-7051
นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4391-7051
นายเทิดไท จตุรพรพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4391-7051
นางสาวเสาวณีย์ วิชิต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4391-7051
นายอภิวัฒน์ บุญเอนก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4391-7051
นางสาวนภาวรรณ ทะกอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4391-7051
นางสาวดวงใจ ติตะ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4391-7051
นายสุริยาวุธ ทองคำภา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4391-7051
นายชัยวัฒน์ ทองหล่อ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4391-7051

ดร.สุทธิพงษ์ ทะกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดธาตุ

นางสาวอังสนา ไพรตื่น
นางรุจิรา ชูชื่น

ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผลงานครู

คุณครูอภิวัฒน์  บุญเอนก
คุณครูนิตย์ประภา  นามวิจิตร

ประวัติผู้อำนวยการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,726
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4391-7051 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตย์ประภา นามวิจิตร โทรศัพท์: 0943104512 อีเมล์: Jibjib_nit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]