โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4329-1711 อีเมล์: pwwk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชัชชัย พระราช โทรศัพท์: 08195450 อีเมล์: chatkankae@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]