โรงเรียนบ้านน้ำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำภู
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิพนธ์ แสนนางชน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042845119
นางสุภาพร ทองจันทร์ศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042845119
นางสาวศิริธร เมืองมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางฉัตรวไล มูณละศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางจิมราญ สุพรหมอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางสาวอัญชนา โกษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นายวีระยุทธ ดาวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางสุธาศินี กาญจนโกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางสุพรรณี ทองปลิว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางศรีสุดา ดาวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางยุภาภรณ์ ชินเชษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นายสมชัย แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042845119
นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางภรสุดา ราชอักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางพัชรียา จันทะบับภาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นางสาวจีระพร จันทนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042845119
นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042845119
นางวันวิสาข์ รากสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นายสราวุฒิ เก่งคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042845119
นายภราดา อัศวรัตนกุล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042845119
นางสาวรังสิยา น้อยลา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042845119
นายภาณุพงษ์ พรหมมาวัย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042845119

นายนิพนธ์ แสนนางชน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำภู

นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน
นางจิมราญ สุพรหมอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,063
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042845119 อีเมล์: namphu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายภราดา อัศวรัตนกุล โทรศัพท์: 0833614661 อีเมล์: i2estgolf@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]