โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุบรรณ ธรรมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042815446
นางสาววรัญญา สุริยะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042815446
นายอำนาจ ทิพสุวรรณ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042815446
นางสาวจุรีพร คำมา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042815446
นางสมจิตต์ โสกัณทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042815446
นายเสถียร โกษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042815446
นางสาวนพวรรณ อนุโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042815446
นายพรชัย โสกัณทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042815446
นางสาวเชาวนี จันทร์เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042815446
นางสาวกัญจรีย์ หิรัญรัตน์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042815446

นายสุบรรณ ธรรมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแหล่งควาย

นายพรชัย โสกัณทัต
นายเสถียร โกษารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

946
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042815446 อีเมล์: langkwaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านแหล่งควาย เมืองเลย โทรศัพท์: 42010041 อีเมล์: 42010041@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]