โรงเรียนบ้านนาโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042071068
นางสาวจันทณีย์ สุพรมอินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042071068
นางสาวโสธิตา พรหมมาวัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042071068
นายบุญศรี จันทะคำแพง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042071068
นายนิมิตร ปักษา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042071068
นางวิไลวรรณ พิมพ์มุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042071068
นางสุปราณี วิไลลักษณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042071068
นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042071068
นางไพสิน พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042071068
นางสุพรรณี ดีใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042071068
นายพีระ ศรีชมพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042071068
นางวิยะดา อุทาทิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042071068
นางไมตรีจิตร แดงมะลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042071068
นางสุจินต์ ชมภูพื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042071068
นางสุมาลัย โคกพุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042071068
นางรำยอง สุขสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042071068
นางวรรณิกา สีตาลแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042071068
นายสุรินทร์ ราชพัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042071068
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042071068
นางสาวลลิตา ผางสง่า
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042071068

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก

นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
นางวรรณิกา สีตาลแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,129
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042071068 อีเมล์: nakhok2515@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รติมณีฐ์ ชัชวาลย์ โทรศัพท์: 0899408253 อีเมล์: 42010060@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]