โรงเรียนบ้านนาโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโป่ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042804448
นายภานุสิทธิ์ มหานิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042804448
นางอรุณี นวลสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042804448
นายอานนท์ ไชยมานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042804448
นางเมทินี แก้วไชยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042804448
นางละออง ผงบุญตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042804448
นางอุบลศรี แสนคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042804448
นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์คีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042804448
นางสาวธนัญญา คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042804448
นายภิญโญ ลาโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042804448
นางธิดาวรรณ อุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042804448
นางสุภาพร ชมวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042804448
นางกอบทอง มั่นพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042804448
นางเวณิกา โฮงยากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042804448
นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042804448
นายไพทูรย์ แก้วไชยะ
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
042804448
นางสุภาพร ทาสาลี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042804448
นางสาวณัชชา ชำนาญเขียว
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042804448

นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโป่ง

นางกอบทอง มั่นพรหม
นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์คีรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,029
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042804448 อีเมล์: napong@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ทาสาลี โทรศัพท์: 0921419658 อีเมล์: moei3678@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]