โรงเรียนบ้านนาดินดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาดินดำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072422
นายบัวไล คำดี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
042072422
นายสายทอง ไชยคีนี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
042072422
นายนิเทศ ภูคงคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042072422
นางจรัสศรี วรรณพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072422
นางรัฐฎาพร คำมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072422
นายอุทัย ธนะสูตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042072422
นายชัชวาลย์ แก้วสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072422
นายดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042072422
นายเลิศเชาว์ บุตรโสมตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042072422
นางสวรรค์ จันทนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042072422
นายกองทัพ บุตรเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042072422
นางจันทร์นภา โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072422
นางกาญจนันท์ ่ม่วงนนทศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042072422
นางบุญญาพร บุตรโยจันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042072422
นางสุกัญญา ใครอุบล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042072422
นางคำใส แสนหลวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072422
นางวิศนีย์ พาคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042072422
นายลือเดช ป้องศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042072422

นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ
นายนิเทศ ภูคงคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ

นายลือเดช ป้องศิริ
นางบุญญาพร บุตรโยจันโท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072422 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ลือเดช ป้องศิริ โทรศัพท์: 42010025 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]