โรงเรียนบ้านกกทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกกทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870359
นางประเพียร แก้ววรรณดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางกรรณิการ์ แสงโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางผ่องพรรณ ระยัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางสำราญ นาถธีระพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นายทีปกร โพธิ์จันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042870359
นางนิษารัตน์ บุญงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042870359
นางสาวธัญญรัตน์ สีแซก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042870359
นายอภิชาติ ศรีสุจารย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางสาวนุจรี สมศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042870359
นายศาสตรา แก้ววังปา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางสาวหทัยทิพย์ จันทร์ศรีอ่อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นายมังกรทอง แสงโสดา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870359
นางสาวอังคณา จำปานิล
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870359
นางสุนิษา หิรัญโท
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870359

นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกทอง

นายอภิชาติ ศรีสุจารย์
นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870359 อีเมล์: kokthong@loei1.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: ทีปกร โพธิ์จันทร์ โทรศัพท์: 0872147995 อีเมล์: 42010010
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]