โรงเรียนบ้านกกดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกกดู่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870402
นายสงกรานต์ บุตรดีสุวรรณ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042870402
นายเทียนชัย นิลโขง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042870402
นายพงษ์พัฒน์ ปัตฐภี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870402
นายแพง ลุนาหา
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870402
นางจรัสศรี บุตรเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042870402
นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042870402
นายนพดล ศรีสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042870402
นายประทีป ผางสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042870402
นางปิยะวดี สุริฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042870402
นางกานต์เกล้า ไชยคีนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870402
นายสุวิทย์ โคกพุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042870402
นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042870402
นางรัตนา พักกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042870402
นางศรีอัมไพร ทองยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042870402
นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042870402
นางสาวธาริดา แสนใจวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042870402
นางนิภาพร นามวงษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870402
นางสาวศิริพร หลักม่วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042870402
นายวิชิต สมขำ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870402

นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกดู่

นางศรีอัมไพร ทองยา
นางกานต์เกล้า ไชยคีนี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,395
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870402 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทรา บุตรเพ็ญ โทรศัพท์: 42010008 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]