โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042070459
นางยิ้มลักษณ์ ศรพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042070459
นายสำเนียง ศรีบุรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042070459
นางอวยพร สอนพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042070459
นายวุฒิชัย บุดดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042070459
นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042070459
นางคนิษฐา สายจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042070459
นายกรีฑาพล ศรพรหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042070459
ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042070459
นางสาวชุติพร วงศ์ลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042070459
นางสาวกรรณิการ์ นามกอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042070459
นางสาวนางสาวกุสุมา เกษทองมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042070459
นางสาวนิกา สังเวย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042070459
นางสาวพรสุดา ลาสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042070459
นายสุเนก วงศ์ลา
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
042070459
นางปานรดา ศรีกันชัย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042070459
นายนุติกร กรมทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042070459
นางสาวพรสุดา กรมทอง
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042070459
นางสาวอภิญญา ทาศรีภู
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042070459

นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

นางอวยพร สอนพรม
นางสาวชุติพร วงศ์ลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,112
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: nasee@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรีฑาพล ศรพรหม โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: ืnasee@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]