โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042072673
นางสาวระวิวรรณ เนธิบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042072673
นางประพิมพ์พันธ์ บุตรเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072673
นางผ่องศรี ธรรมจินโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072673
นายสุวิทย์ วงศ์ป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042072673
นายพีระศักดิ์ โสประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042072673
นายสนิท โสมาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042072673
นางนริณี เนียมชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042072673
นางสาวธัญญภัสร์ ชุมพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072673
นางสาวนิภาพร ดีตะนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072673
นายกำพล สุวรรณโคตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042072673
นางสาวเจนจิรา ทองปั้น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072673
นางสาวฉัตรวิไล พูดขุนทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042072673
นางสาวภาวิณี พลเวียงคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042072673
นายถาวร วันทองสุข
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042072673
นายชาตรี โสประดิษฐ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042072673
นางสาวสุภัคษร สุวรรณธาดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072673
นางสาวยุพา อ่อนเวียง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042072673
นายปรัชญา พิลาคุณ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042072673

นายสวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าสวรรค์

นางผ่องศรี ธรรมจินโณ
นางสาวธัญญภัสร์ ชุมพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072673 อีเมล์: Thasawan@loeione.net
เว็บมาสเตอร์:: พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0819549668 อีเมล์: thasawan@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]