โรงเรียนบ้านหัวขัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางนางกฤษฎา สืบมา


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวดารุณี กุลเพ็ชร


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางสาวพัชชิตา สีดาชมภู


  ครูธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นายชัยวัฒน์ สอนชา


  นักการภารโรง
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนบ้านหัวขัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0019 อีเมล์: huakwua@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี กุลเพ็ชร โทรศัพท์: 0970298928 อีเมล์: runee.kws@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]