โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0830207979
นางภาวิดา ลุงนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0830207979
นางพชพร แก้วเมืองกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0830207979
นางสมรัก เหล่าภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0830207979
นางสาวพัชราพรรณ จันสม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0830207979
นายอลัน พิมพ์อ้น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0830207979
นายสุมิตร สีดาเกี้ยม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0830207979
นายธนชิต ถมภิรมย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0830207979

นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

นางพชพร แก้วเมืองกลาง
นางสมรัก เหล่าภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0830207979 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]