โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอุไรรัตน์ ปาปะขัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4375-0041
นางพูนพิพัฒน์ ร่มรื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4375-0041
นางวลี ลิไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4375-0041
นางฉวี จันทร์พล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4375-0041
นางสุนิสา ไชยอาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4375-0041
นายนเรศ บุญไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4375-0041
นางทองพันธ์ ศิลารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4375-0041
นายวรชาติ ร่มรื่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4375-0041
นายยิ่งรักษ์ หาโกสีย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4375-0041
นางบุญยงค์ จันวงษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4375-0041
นายชาตรี กองเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4375-0041
นายไพทูล บุญมั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4375-0041
นางสาวพัชราลัย อัปมะโน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4375-0041

นายไพทูล บุญมั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

นายวรชาติ ร่มรื่น
นางสุนิสา ไชยอาลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,649
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0041 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ บุญไชย โทรศัพท์: 0895757517 อีเมล์: nares.boon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]