โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประสาท ราชจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4373-8807
นายกรกฏ เนื่องไชยยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4373-8807
นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4373-8807
นางอนุลักษณ์ วงโคกสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4373-8807
นางพรรณดร กองบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4373-8807
นายอดิศร บุดดีสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4373-8807
นางนงนุช บุดดีสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4373-8807
นางพรทิพย์ ปะวาระณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4373-8807
นางสาวศิวารัตน์ ประจุดทะเก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4373-8807
นางฐิติบุญ อาชะนะชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4373-8807
นางสาวอรทัย เรืองบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4373-8807
นางสาวพัสวรรณ มาตย์แท่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4373-8807
นางปรีดาวรรณ ถั่วอรัญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4373-8807
นายณัฏฐพัชร์ ดีพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4373-8807

นายประสาท ราชจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนน

นายณัฏฐพัชร์ ดีพรม
นางฐิติบุญ อาชะนะชัย
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-8807 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิวารัตน์ ถวิลรักษ์ โทรศัพท์: 0872225272 อีเมล์: krusiwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]