โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043124639
นางชลันดา ไปหนี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043124639
นางประพิทธ์ โยมศรีเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043124639
นางอุ่นเรือน ช่างนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043124639
นางสิริณัฏฐ์ ทองวิสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043124639
นายจุดประสงค์ ทองน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043124639
นายบวร ศิรินามมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043124639
นายมงคล ศรีสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043124639
นายรักชัย อุดรทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043124639
นายศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043124639
นายสวาท ภูอยู่เย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043124639
นางผกามาศ สีหาบุญมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043124639
นายวีรยศ ภูยาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043124639
นายลิขิต จุลสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043124639
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043124639
นางรัชนีกร โทหารวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043124639
นางสาวพรพิมล บุตรพรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043124639
นางสาวพรภิรุณ พลหมอ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043124639
นายณรงศ์ฤทธิ์ ทะมานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043124639
นายไพศาล ภาระจ่า
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043124639
นายยุทธศาสตร์ ผจงศิลป์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043124639
นายกฤษณ์ วิชัยวงษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043124639

นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคม

นายบวร ศิรินามมนตรี
นายมงคล ศรีสถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: npschool.ks@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุดประสงค์ ทองน้อย โทรศัพท์: 0879478774 อีเมล์: ่jtobjective@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]