โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายรณกฤต กุมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043801104
นายธีรยุทธ ศรีพวงมาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043801104
นางนาถรดา โพชัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043801104
นางจรัส ภูปานนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043801104
นางสุรีพร ศิรินามมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043801104
นางกฤษณา ศรีบัวระบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801104
นางบัวบาน แสงพระจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043801104
นายประสาร แสงพระจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043801104
นางรัชนก โยธะไชยสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043801104
นางณ กมล เบ้าทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801104
นายบรรจง ดอนเคนจุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043801104
นางวิภารัตน์ ดอนเคนจุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043801104
นายสถิตย์ ศรีบัวระบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043801104
นายประสงค์ จันทะชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043801104
นายประยุทธ คาวีวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043801104
นายภาณุสันต์ ทานศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801104
นายทรงศักดิ์ ภูครองตา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043801104
นางสาวอัญรา คำพิชิต
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043801104

นายรณกฤต กุมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม

นางบัวบาน แสงพระจันทร์
นางนาถรดา โพชัยศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043801104 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสถิตย์ ศรีบัวระบาล โทรศัพท์: 0899425213 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]