โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธาตรี จุฬุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นายทองสุก เผ่าหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายมานพ นาแพงสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนวรัตน์ โยวะบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวสิริพร ศรีสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวจิราพร ไชยหนองแข้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวนฤมล นนลือชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายพงศพล คำโสภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธวัช สะเทือนรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายทองสา ราชบันฑิต
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายนิพล พรมรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายวีระ อุ่นคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายวิชาญ ตระการ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงกลางพัฒนศึกษา

นายธวัช สะเทือนรัมย์
นางสาวสิริพร ศรีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,296
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: dps.obec@gmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]